Kazım Hacımeyliç

Himmet ÖCAL Portre

“Saraybosna’da ve çeşitli illerde hat sergileri açtı. Bu çalışmalarından dolayı çeşitli ödül ve beratlar aldı.”

Himmet ÖCAL Antalyam Tablosu

Biyografi

Dr. Kazım Hacımeyliç 1964’te doğdu. İlk ve orta tahsilinden sonra Gazi Hüsrev Bey Lisesi’ni bitirdi. Mostar’da askerliğini yaptı. Osmanlı Devleti ve medeniyetine olan tutkusundan 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,Hat Anasanat Dalı’nda eğitimini tamamladı. Alparslan ve Mahmut Öncü’den hat dersleri aldı. Hattat Hasan Çelebi’den Sülüs yazıyı meşketti. İslam Seçen ve Engin Özdeniz’den cilt eğitimi aldı. Süleymaniye Kütüphanesi’nde, Saadet Gazi ile pataloji ve resterasyon çalışması yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Doç. Dr. Muhittin Serin danışmanlığında Yesari zade Mustafa İzzet Efendi’nin İstanbul’daki Ketebeli Kitabeleri konusunda tez hazırlayarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.”Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’ndeki Nadir Eserlerin Yeri, Önemi ve Koruması” konulu doktora tezini, 1997’de hazırladı ve doktor ünvanı aldı. Halen aynı üniversitede Cilt Ana Sanat Dalı’nda görev ve çalışmalarını sürdürmektedir. Saraybosna’da ve çeşitli illerde hat sergileri açtı. Bu çalışmalarından dolayı çeşitli ödül ve beratlar aldı.

 

Sergileri

Kazım Hacımeyliç Resim Sergisi 1999