Özlem Sarnıç

Himmet ÖCAL Portre

“Sanatçı, seramik malzemenin geleneksel üsluplarla geçirdiği yolculuğuna modern teknik ve yaklaşımları ilave ederek kendi sözünü söylemektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde seramik malzemenin olanaklarını alımlayıcısını yanılsamaya sevk etmek, algılarını etkilemek için bir araç olarak kullanmaktadır.”

Himmet ÖCAL Antalyam Tablosu

Biyografi

Eskişehir’de doğan sanatçı seramik eğitimini Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Sanatlar Bölümü’nde 1997 yılında tamamladı. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 1999’da Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı.Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat dalı’ndan 2004 yılında “Seramik Sanatında Sgraffito Süslemeler“ tezi ile yüksek lisans,2011 yılında aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik anasanat dalından“Optik Yanılsama ve Seramik sanatında kullanımı- Uygulamaları “ tezi ile santta yeterlilik derecelri aldı. 2004-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Bozüyük Meslek Yğüksekokulu’nda öğretim görevlisi olartak çalışan sanatçı haklen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü’nde aynı görevi sürdürmektedir. Sanatçı, seramik malzemenin geleneksel üsluplarla geçirdiği yolculuğuna modern teknik ve yaklaşımları ilave ederek kendi sözünü söylemektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde seramik malzemenin olanaklarını alımlayıcısını yanılsamaya sevk etmek, algılarını etkilemek için bir araç olarak kullanmaktadır. Sanatçı Sanatsal Faaliyetlerini;yurtiçi, yurtdışı sergi, sempozyum, konferans katılımları ile sürdürmekte, eserleri birçok koleksiyonda yer almaktadır.

 

http://www.kamuranozlemsarnic.com/#:~:text=Eski%C5%9Fehir’de%20do%C4%9Fan%20sanat%C3%A7%C4%B1%20seramik,G%C3%B6revlisi%20olarak%20akademik%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1na%20ba%C5%9Flad%C4%B1.

Sergileri

Sergi Detayları

Eserleri

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.