Himmet ÖCAL

Himmet Öcal, 1974 yılında A. E. F. Resim Bölümü’nden mezun oldu.

1977 ve 1979 yılları arasında Kayseri Eğitim Enstitüsü ve Antalya Aksu Eğitim Enstitüsü’nde Resim ve Sanat Tarihi öğretmenliği yaptı. Okul yıllarında ve sonrasında Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın atölyesinde özgün baskı ve serigrafi baskı teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitimini aldı.

1979 yılında Antalya’da grafik tasarım ve serigrafi baskı uygulamaları ile serbest çalışma hayatına adım attı. 12 yıl boyunca Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Grafik Tasarım ve Görsel İletişim” derslerini okuttu.

Antalya’da 42 yıldır başta turizm sektörü olmak üzere kurumsal firmaların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının amblem-logo çalışmalarını sürdürmekte ve görsel tasarımlarıyla marka yaratmaktadır.

Amblem logo çalışmalarının yer aldığı “29 yıl” isimli bir kitabı yayınlanmıştır.

Sanat dolu bir hayattan hiçbir zaman kopmamış, Antalya’nın ilk özel sanat galerisini kurmuş, bugüne kadar birçok ünlü sanatçının eserlerinin sergilenebilmesini sağlamıştır. Üniversitelerde grafik eğitimine katkı sağladığı yıllar boyunca öğrencilerinin, sahibi olduğu baskı merkezinde uygulamalı eğitim almalarını sağlamış; onların piyasaya çok daha donanımlı olarak atılmaları için çaba harcamış, eğitimci kimliğinden vazgeçmemiştir.

Resim eğitimi aldığı yıllarda sanatındaki eksprestonist izler, 30 yılın ardından soyut, kavramsal çalışmalara doğru yönlenmiştir. Plastik sanatların kurallarını yerine getirdiği kompozisyonlarında kişi hayatlarını biçimlendiren kavramların, şekillerin, harflerin ve rakamların kendi anlam fonksiyonlarını aynen koruduğu görülmektedir. Sanatçının çalışmaları kendi içerisinde renk derinliği ile perspektif katmanlar oluşturmaktadır. İzleyicide yarattığı görsel derinliğin, abstract renklerle düşünce boyutunda da derinleşmesini amaçlamaktadır.

 

Orkun Ozan Sanat Galerisi

Belki de siz bizi sadece bir “Sanat Galerisi” olarak tanıyorsunuz ama Orkun Ozan Medya Hizmetleri; Antalya’da sanata katkıları olan bir sanat gönüllüsü olmasının yanında; kurulduğu 1978 yılından itibaren şehrin yenilik takipçisi şirketlerine, kendilerini ifade edecekleri özgün bir iletişim dili oluşturmalarında, markalarının ve ürünlerinin anlatımında strateji ve kanal bulmalarında yol gösteren, gelişen teknolojiye göre donanımını artırarak zenginleşmiş bir MATBAA parkuruna da sahip, tam bir REKLAM HİZMET AJANSIDIR aynı zamanda ve esasında!..

Sanat, insan ile en sıkı diyaloğu kurabilen, onunla iç içe, kucak kucağa olan canlı kültür dalıdır. Bu yoldan hareketle yıllardır \”Sanat, sanat içindir\” veya \”Sanat, toplum içindir\” tartışması sürüp gitmektedir. Sanat felsefesi, sanat estetiği, yüksek sanat anlayışı gibi tartışmaların yanında, insanlar kendi hakiki amaçlarını gizleyerek sanatı bazı emellerine alet etmek istedikçe de bu tartışma böyle devam edecektir.

Sanatçılar her türlü çalışmalarını insan için yaparlar, sanat eserini laf olsun diye ve sadece becerilerini ortaya koymak için yaratmaz ve üretmezler. Sanatçı sanat eserini yaratırken, sanıyorum tek endişesi, sanat estetiğini yakalayarak plastik güzelliğe erişmek için çabalar ve çırpınır. Onun içindir ki kimilerine göre \”Sanat sanat içindir\” kimilerine göre \”Sanat toplum içindir\” Sonuçta şunu söyleyebiliriz; sanat güzelliğe erişmenin tek yoludur. Güzelliğe açılan ışıktan bir kapı aralığı olabilmek, o sihirli ışığın yayılmasındaki yorucu, zor yolda onunla kalabilmek ilkemiz olacaktır.

Bu yolda bizimle birlik olan her güzel insana, Akdeniz güneşi kadar sıcak, Akdeniz suyu kadar temiz, Toroslar kadar gizemli selamlar ve teşekkürler.

ORKUN OZAN SANAT GALERİSİ