Mahir Güven

Himmet ÖCAL Portre

“Rönesans resminden figürlerin de yer aldığı resimlerinde, Türkiye’de geleneksel kültürden batı kültürüne geçiş döneminin sorgulaması hissedilmektedir. Sanatçı resimlerinde eleştirel bir yöntem geliştirmekte ve toplumsal mesajlara öncelik vermektedir.”

Himmet ÖCAL Antalyam Tablosu

Biyografi

1958 yılında İstanbul’da doğdu.
1976-1981 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesi’nde öğrenim gördü.
Rönesans resminden figürlerin de yer aldığı resimlerinde, Türkiye’de geleneksel kültürden batı kültürüne geçiş döneminin sorgulaması hissedilmektedir. Sanatçı resimlerinde eleştirel bir yöntem geliştirmekte ve toplumsal mesajlara öncelik vermektedir.
Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

 

https://arhm.ktb.gov.tr/artists/detail/2710/mahir-guven-1958-…#:~:text=Biyografi,G%C3%BCnal%20At%C3%B6lyesi’nde%20%C3%B6%C4%9Frenim%20g%C3%B6rd%C3%BC.

Sergileri

Sergi Detayları