Ömer Zaimoğlu

Himmet ÖCAL Portre

“Sanatçının yayınladığı kitaplar, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu bildirileri, hakemli dergilerde yayınladığı makaleleri, yurt içi ve yurt dışında çeşitli projeleri, karma ve kişisel sergileri vardır.”

Himmet ÖCAL Antalyam Tablosu

Biyografi

1977- Erzurum’un Oltu ilçesinde doğdu.
1996-2000 Atatürk Üniversitesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı.
2000- Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Tezyin Sanatları ve Resim İş Eğitimi Alanı’nda ‘’Türk Dünyası Halı-Kilim Örnekleri’’ konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.
2008- Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programında ‘’ Halı Dokumacılığı Eğitiminin Temel İlkeleri’’ konulu tezi ile doktora eğitimini tamamladı.
2004-2010 Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi’ne bağlı Yaygın Eğitim Merkezinin Müdürlüğünü yaparken aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi ‘nde Öğretim Görevlisi olarak görevini yürüttü.
2008-2010 Güney Kazakistan Eğitim Müdürlüğü, Genç Kazakistan Bilim Adamları Ansenblesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
2010-2015 Akdeniz Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’ne Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yaptı.
2012-2018 Akdeniz Üniversitesi Kültür Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezine Müdürlüğü görevini yürüttü.
2015- Akdeniz Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları alanında Doçentlik ünvanı aldı.
Sanatçının yayınladığı kitaplar, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu bildirileri, hakemli dergilerde yayınladığı makaleleri, yurt içi ve yurt dışında çeşitli projeleri, karma ve kişisel sergileri vardır.

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/@zaimoglu#:~:text=2010%2D2015%20Akdeniz%20%C3%9Cniversitesi%20Geleneksel,Sanatlar%C4%B1%20alan%C4%B1nda%20Do%C3%A7entlik%20%C3%BCnvan%C4%B1%20ald%C4%B1.

Sergileri

Sergi Detayları

Eserleri

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.