Şemseddin Ziya Dağlı 

Şemseddin Ziya Dağlı

Değişik alanlarda ürünler veren sanatçı, yağlı boya çalışmalarında Sürrealist olarak Salvador Dali tarzında çalışmaktadır.

Himmet ÖCAL Antalyam Tablosu

Biyografi

Kastomonu ili Tosya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Bir süre Çankırı ve Ankara’da öğretmenlik yaptı.

Gazi Eğitim Fakültesi resim bölümünde yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sanatta yeterlilik yaptı.

1990 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabelik Eğitim Fakültesi Resim Bölümünün kuruluş çalışmalarında bulundu. 1994 yılında S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümü’ne Yrd.Doç. olarak atandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarında bulundu. 1994-1995 Öğretim yılında bu Fakülte’ye Öğretim Üyesi olarak atandı. Fakültenin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında Grafik Bölümüne Bölüm Başkanı olarak atandı. 2002 yılına kadar bu görevde devam etti. Halen aynı bölümde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Türkiye Güzel Sanatlar Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) üyesi olan sanatçı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişisel sergi açmış ve birçok karma sergiye katılmıştır. Sanatçının yurt içi ve yurt dışında (Rusya, Kazakistan, Tataristan, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Almanya, A.B.D. ve Finlandiya’da) Resmi ve Özel Kolleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Türk Resim Sanatı, Batı Soyut Sanatı ve Geleneksel Türk El Sanatları alanlarında gazete ve dergilerde dizi yazıları, TV ve Radyo programları bulunan sanatçının Türk Ebru Sanatıyla ilgili Workshopları, geniş çapta araştırmaları, uluslararası bildiri ve makaleleri vardır. Çiniyle yakından ilgilinen ve Çiniyle Ebruyu birleştirerek Uluslararası platformlarda Ebruli çinileri yeni bir sanat yorumu olarak tanıtan sanatçının Türk Ebru Sanatı ve sorunlarını uygulamayı konu alan, yayıma hazır bir kitabı bulunmaktadır.

Değişik alanlarda ürünler veren sanatçı, yağlı boya çalışmalarında Sürrealist olarak Salvador Dali tarzında çalışmaktadır. Resimlerinde seçtiği konular her ne kadar rüya fotoğraflarına dayanıyorsa da toplumdan gerçek kesitlerle mesajlar sunmaktadır. Renkleri ve biçimleri görünen dünyanın içinden alıp, sürrealist bir yaklaşımla sanatın içine, irreal olarak taşımaktadır. Bu yönüyle çalışmaları hem doğa içi, hem doğa dışı imajlar içermektedir. Yapıtlarında kurguyu yaparken biçim oluşturmak, bu oluşum içerisinde biçimi renk içerisinde yine renklerle çıkarmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken sanat eseri, sanatçı ve izleyici arasında psikolojik bir empatiyi hedefler. Suluboya çalışmalarında doğa görüntülerini lavi tekniği ile gerçekçi imajlarla, yumuşak fon arayışlarıyla betimlemekte; bu işlemi yaparken çizimlerin persfektifine atmosferler içerisinde bakmaktadır. Ebru çalışmalarında Aristo’nun “Kainatta nizamsız intizamsız hiçbir şey yoktur. Bizatihi Kainat intizamın kendisidir.” kuramını doğrulayan tam bir disiplinle matematiksel ve fiziksel fonksiyonlarla ilintili bir ahenk yansıtmaktadır. Kitrenin üzerinde boyaların masalsı dansı; yağlı boya çalışmalarındaki sürrealist ifadeyi, soyut, taşist anlayışı, ebruda renklerin ahengi ve değişik imajlarla yakalamaya çalışmaktadır.

Aynı tarz çalışmaları diğer değişik malzemeler üzerine denemekte, cam üzerine yaptığı ebrularda da benzer biçimlendirme üsluplarını kompoze etmektedir. Yine geleneksel bir Türk Süsleme sanatı olan çiniye ebruyu aktararak bu şubeye farklı bir yorum getirmiş Ebrulu Çinileri Türk Sanatı içerisinde farklı bir konum olarak sunmuştur

 

 

Sergileri

Sergi Detayları