Seyfi Arıkan

Himmet ÖCAL Portre

“1982 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi “Atatürk” Resim Yarışmasında eseri sergilenmiştir.”

Himmet ÖCAL Antalyam Tablosu

Biyografi

1956 İstanbul doğumludur. 1982 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Özdemir Altan Atölyesi’nden mezun olmuştur. 1982 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi “Atatürk” Resim Yarışmasında eseri sergilenmiştir.

 

 

http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=34&l=1&modPainters_artistDetailID=682#:~:text=Seyfi%20ARIKAN%20%2D%20Sanat%C3%A7%C4%B1%20Detay%C4%B1%20%2D%20Turkish%20Paintings&text=1956%20%C4%B0stanbul%20do%C4%9Fumludur.,Altan%20At%C3%B6lyesi’nden%20mezun%20olmu%C5%9Ftur.&text=1982%20Devlet%20G%C3%BCzel%20Sanatlar%20Akademisi%20%22Atat%C3%BCrk%22%20Resim%20Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1nda%20eseri%20sergilenmi%C5%9Ftir.

Sergileri

Sergi Detayları

Eserleri

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.