Zeki Serbest

Himmet ÖCAL Portre

“B.R.H.D ve UPSD üyesi olan sanatçı 70 kişisel sergi açtı, çok sayıda yarışma ve 121 karma sergiye katıldı. Yapıtları yurtiçi, yurtdışı özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır.”

Himmet ÖCAL Antalyam Tablosu

Biyografi

1946 yılında Samsun – Ladik’te doğdu. İlk, orta ve İlköğretmen Okulu öğretimini Ladik’te yaptı. 1968 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. Mezun olduğu Akpınar İlköğretim okuluna kura ile atandı ve 12 yıl orada, daha sonra İzmir’deki iki değişik orta öğretim kurumunda öğretmenlik yaptı ve emekli oldu. B.R.H.D ve UPSD üyesi olan sanatçı 70 kişisel sergi açtı, çok sayıda yarışma ve 121 karma sergiye katıldı. Yapıtları yurtiçi, yurtdışı özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır.